Τηλέφωνο25510 30617

E-mailkkedraka@mbg.duth.gr

Ημερίδα με θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο ελληνικό Πανεπιστήμιο»

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, 11.00 – 13.30

 

Τα Γραφεία Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχουν συνυπογράψει,  διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης στα Πανεπιστήμια. Η Ημερίδα θα εστιάσει στα ζητήματα ίδρυσης των ΓΡΑΔΙΜ στα δύο Πανεπιστήμια, αλλά και στην αποτίμηση της πρώτης φάσης λειτουργίας τους και απευθύνεται στους/στις Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και τα μέλη των ΜΟΔΙΠ των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Θα παρουσιαστούν τα βήματα για την ίδρυση των ΓΡΑΔΙΜ, οι πρώτες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν και οι ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως καταγράφονται μέσα από την μέχρι σήμερα εμπειρία λειτουργίας τους. Στην Ημερίδα θα πάρουν μέρος καταθέτοντας τη δική τους εμπειρία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, Καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού, υπεύθυνοι για τη λειτουργία των αντίστοιχων δομών των Πανεπιστημίων τους.  Μετά τις σύντομες παρουσιάσεις, θα ακολουθήσει συζήτηση για τις προοπτικές αυτών των δομών αλλά και τις ενέργειες για την αναβάθμιση της διδασκαλίας στο ελληνικό Πανεπιστήμιο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 10.30-10.45  Συνδέσεις
 10.45 – 11.00  Χαιρετισμοί
 Αποστόλης Δημητρόπουλος  Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, ΥΠΑΙΘ
 Περικλής Μήτκας  Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Ζωή Γαβριηλίδου  Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
 Διονύσιος Μαντζαβίνος  Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Πανεπιστημίου Πατρών
 11.00 – 13.00  Παρουσιάσεις για την ίδρυση και λειτουργία των ΓΡΑΔΙΜ
 Αποστόλης Δημητρόπουλος  Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, ΥΠΑΙΘ

 ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: Σύγχρονη πανεπιστημιακή εκπαίδευση και φοιτητοκεντρική μάθηση

 Manuel João Costa  Pro-Rector for Student Affairs and Pedagogical Innovation Universidade do Porto, University of Minho, Portugal

 ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: Reconfiguring a T&L Centre to support the transition to emergency remote learning: Key  findings from the IDEA Centre

 Jason Merchant  Vice Provost for Academic Affairs, University of Chicago, USA

 ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: Η λειτουργία του Chicago Center for Teaching του University of Chicago

 Κατερίνα Κεδράκα  Αν. Καθηγήτρια, Συντονίστρια ΓΡΑΔΙΜ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

 ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: H λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Δ.Π.Θ.

 Θανάσης Καραλής  Καθηγητής, Συντονιστής ΓΡΑΔΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών

 ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: H λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών

 13.00 – 13.30  Συζήτηση – προτάσεις

One thought on “Ημερίδα με θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο ελληνικό Πανεπιστήμιο»

Comments are closed.