Τηλέφωνο25510 30617

E-mailkkedraka@mbg.duth.gr

17 April

Πολύ υψηλό το ενδιαφέρον των μελών ΔΕΠ για το διδακτικό τους έργο σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πατρών

Την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η δεύτερη Κοινή Ημερίδα των Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος που αφορούσε στις αντιλήψεις των μελών ΔΕΠ για το διδακτικό τους έργο. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με […]

12 November

Ημερίδα με θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο ελληνικό Πανεπιστήμιο»

Ημερίδα με θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο ελληνικό Πανεπιστήμιο» Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, 11.00 – 13.30   Τα Γραφεία Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχουν συνυπογράψει,  διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης […]

11 November

Διεθνές Συνέδριο του Παγκόσμιου Δικτύου Learning Cities της UNESCO

Διεθνές Συνέδριο του Παγκόσμιου Δικτύου Learning Cities της UNESCO (12 και 13 Νοεμβρίου)  που οργανώνει η Λάρισα με την πόλη Yeonsu της Ν. Κορέας για την ενότητα Citizenship Education. Για την εγγραφή https://2020cellconf.com/html/

01 April

Έναρξη λειτουργίας Γραφείου

Το Δ.Π.Θ. προχώρησε στην επίσημη ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης των μελών ΔΕΠ και των διδασκόντων του Δ.Π.Θ. (Γρα.Δι.Μ.) (ΦΕΚ 2468/24-6-2019 τ’ β). Το Γραφείο αυτό έχει ως στόχο την προώθηση της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής, μέσω δράσεων που στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου στο Δ.Π.Θ. […]

01 April

Κύκλος Μάθησης στο Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ

Τον Φεβρουάριο του 2020 το ΓραΔιΜ Δ.Π.Θ. διοργάνωσε έναν Κύκλο Μάθησης τριών συναντήσεων, συνολικής διάρκειας 10 ωρών, για τα μέλη ΔΕΠ και τους διδάσκοντες του Τμήματος Ιατρικής. Στο σεμινάριο συμμετείχε ως εκπαιδευτής ο Καθηγητής Θανάσης Καραλής, Συντονιστής του ΓΡΑΔΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας των δύο δομών. Το περιεχόμενο αυτού του Σεμιναρίου περιλάμβανε: […]